מחירי ומידות מודעות אבל ישראל היום יום חול

כיצד נראים גדלי המודעות בעיתון ?

בנוסף:
א. מודעת האבל תפורסם גם באתר האינטרנט המוביל למודעות אבל – אבלים.
ב. נשלח לכם תמונה של המודעה לשיתוף בפייסבוק.
ג. נשלח לכם קובץ להדפסת מודעת האבל במדפסת הביתית.

נא לשלוח לי את טקסט המודעה ולבחור גודל ונשיב עיצוב של המודעה לאישור.
אנא ציינו באימייל באיזה תאריך תרצו שהמודעה תתפרסם!

אינטש 610.74 ש"ח
3 אינטש: רוחב 6.2 ס"מ, גובה 3.8 ס"מ – 1,832 ש"ח
4 אינטש: רוחב 6.2 ס"מ, גובה 5.1 ס"מ – 2,443 ש"ח
5 אינטש: רוחב 6.2 ס"מ, גובה 6.3 ס"מ – 3,054 ש"ח
6 אינטש: רוחב 6.2 ס"מ, גובה 7.6 ס"מ – 3,664 ש"ח
6 אינטש: רוחב 9.5 ס"מ, גובה 5.1 ס"מ – 3,664 ש"ח
7 אינטש: רוחב 6.2 ס"מ, גובה 8.9 ס"מ – 4,275 ש"ח
7.5 אינטש: רוחב 9.5 ס"מ, גובה 6.3 ס"מ – 4,581 ש"ח
8 אינטש: רוחב 6.2 ס"מ, גובה 10.2 ס"מ – 4,886 ש"ח
9 אינטש: רוחב 9.5 ס"מ, גובה 7.6 ס"מ – 5,497 ש"ח
10 אינטש: רוחב 12.7 ס"מ, גובה 6.3 ס"מ – 6,107 ש"ח
10.5 אינטש: רוחב 9.5 ס"מ, גובה 8.9 ס"מ – 6,413 ש"ח
12 אינטש: רוחב 9.5 ס"מ, גובה 10.2 ס"מ – 7,329 ש"ח
12 אינטש: רוחב 12.7 ס"מ, גובה 7.6 ס"מ – 7,329 ש"ח
13.5 אינטש: רוחב 9.5 ס"מ, גובה 11.4 ס"מ – 8,245 ש"ח
14 אינטש: רוחב 12.7 ס"מ, גובה 8.9 ס"מ – 8,550 ש"ח
15 אינטש: רוחב 9.5 ס"מ, גובה 12.7 ס"מ – 9,161 ש"ח
16 אינטש: רוחב 12.7 ס"מ, גובה 10.2 ס"מ – 9,772 ש"ח
18 אינטש: רוחב 12.7 ס"מ, גובה 11.4 ס"מ – 10,993 ש"ח
18 אינטש: רוחב 9.5 ס"מ, גובה 15.2 ס"מ – 10,993 ש"ח
20 אינטש: רוחב 12.7 ס"מ, גובה 12.7 ס"מ – 12,215 ש"ח
20 אינטש: רוחב 16.0 ס"מ, 10.2 גובה ס"מ – 12,215 ש"ח
25 אינטש: רוחב 16.0 ס"מ, גובה 12.7 ס"מ – 15,269 ש"ח
27.5 אינטש: רוחב 16.0 ס"מ, גובה 14.0 ס"מ – 16,795 ש"ח
54 אינטש: רוחב שישה טורים 19.2 ס"מ, גובה 9 אינטש 22.86 ס"מ –  32,980 ש"ח
108 אינטש (עמוד שלם): רוחב שמונה טורים 25.6 ס"מ, גובה 13.5 אינטש, 34.29 ס"מ –  65,960 ש"ח

מודעת אבל מתפרסמת יום אחד. מודעות האבל ממוקמות בעיתון בסוף עמודי החדשות. המיקום המדויק של מודעת אבל תלוי בשיקולי הדפוס ובגודל וכמות המודעות האחרות. בקשה למיקום ספציפי של מודעה תועבר לדפוס, אך אין באפשרותנו להתחייב למיקום ספציפי. אין לעשות שימוש בגרפיקה שתישלח ללקוח במידה והלקוח לא שלם בעבור פרסום מודעה.